Katram ir tiesības uz labāku dzīvi

Mēs varam uzsākt labas pārmaiņas jebkurā savas dzīves brīdī

Nereti mentālās veselības uzlabojumus mēs atliekam līdz Jaunajam gadam, dzimšanas dienai, rītdienai. Bet dzīve notiek šeit un tagad, un nereti paciešanās noved līdz nopietniem mentālās veselības traucējumiem. Ja mēs jūtamies emocionāli slikti, mums nav jāciešās, mēs drīkstam meklēt palīdzību! 

Mūsu domas, pārliecības un darbība ietekmē to, kas ar mums notiek un kā mēs jūtamies. Nereti ir apstākļi, kurus dzīvē nevar mainīt, bet tieši domas un uzvedība ir mūsu kontroles zonā. Un tas nav maz!

Ikdienas darbā redzu kā aug, mainās un saniedz vēlamo gan cilvēki, gan organizācijas. Man ir liels prieks un gandarījums būt palīgam šajās pārmaiņās! Tas arī mani iedvesmo un spārno!