Par mani

  • 2022.gadā esmu ieguvusi doktora grādu psiholoģijā (PhD), pētot profesionālas izdegšanas fenomenu. 
  • Papildu akadēmiskai izglītībai no 2013.gada esmu sertificēta KBT speciāliste un no 2019.gada arī supervīzore. 2020.gadā kļuvu par shēmu terapijas speciālisti. 
  • Esmu strādājusi 10 gadus Krīžu un konsultāciju centrā Skalbes ar cilvēkiem un organizācijām krīzes apstākļos. 
  • Šobrīd strādāju privātpraksē, kā arī gandrīz 20 gadus darbojos, vadot un organizējot dažādas pašattīstības un pašizpētes nodarbības, esmu autore dažādiem psiholoģiskās izaugsmes treniņiem un apmācību kursiem privātiem un valsts uzņēmumiem, kā arī Latvijas Universitātē, Rīgas Stradiņa universitātē u.c. 
  • Pēdējā laikā esmu novadījusi vairāk kā 100 tiešsaistes vebinārus un klātienes seminārus par dažādiem mentālās veselības jautājumiem un stresa pārvaldes jautājumiem, privāto uzņēmumu, valsts un nevalstisko organizāciju darbiniekiem un vadītājiem.

Šeit vēl informācija par mani audio formātā un te arī, vēl nedaudz par mani var izlasīt vai arī noskatīties video formātā.