Disertācijas kopsavilkums latviski (par profesionālo izdegšanu)

2022-08-08

Anotācija 

Promocijas darba mērķis ir paplašināt izpratni par divu izdegšanas konceptu savstarpējo saistību, saistību ar svarīgiem psihiskās veselības faktoriem un iesaisti darbā, kā arī mehānismiem, kurus varētu ieteikt izmantošanai izdegšanas mazināšanai, pamatojoties uz shēmu terapijas pieeju. Izdegšanas klīnisko apakštipu aptaujas BCSQ-36 adaptācijas rezultāti apliecināja šī modeļa ticamību, validitāti un pielietojamību Latvijas kultūrvidē līdztekus Maslačas klasiskajam izdegšanas modelim. Sakarību pētījuma rezultāti parādīja, ka psihiskās veselības faktors - depresija - vairāk izskaidro klasiskā izdegšanas modeļa dimensijas, bet iesaiste darbā - izdegšanas apakštipus. Tīkla analīzē ir gūta atziņa, ka izdegšanas patoloģijas aktivizēšanā ievērojama nozīme varētu būt vairākām Janga izstrādātajām agrīnām neadaptīvām shēmām un shēmu režīmiem: sodīšanas, nelokāmu standartu / pārmērīga kritiskuma, pakļaušanās, atkarības / nekompetences shēmām, līdzās prasīgā vecāka, attālinātā aizsarga un dusmīgā bērna režīmiem. Veselīgā pieaugušā režīma stiprināšana, nodrošinot līdzjūtības dimensiju, iespējams, ir izšķiroša izdegšanas problēmu risināšanā. 

Atslēgvārdi: izdegšana; izdegšanas apakštipi; BCSQ-36; faktoriālā validitāte; konverģentā validitāte; depresija; trauksme; stress; iesaiste darbā; agrīnas neadaptīvās shēmas; shēmu režīmi; tīkla analīze.